Tenk deg om to ganger før du bruker penger på skjønn­hets­pro­dukter og behand­linger. Ikke alt holder hva det lover. Og ikke alt er nødven­digvis riktig for deg.

Tekst: Randi Solstad.

Skjønnhets­in­du­strien lanserer stadig vekk nye produkter og behand­linger som lover plettfri hud, og som skal kunne gjøre deg vakrere på rekordtid. Og de tjener MYE penger. Bransjen omsatte for svimlende 8,4 milli­arder kroner i 2016. Flere av disse milli­ar­dene er rett og slett penger ut av vinduet.

Som forbruker er det lett å gå seg vill i jungelen av nye tilbud. Ikke alt holder hva det lover, og det finnes en rekke histo­rier, selv her i lille Norge, om kvinner som har fått irrever­sible skader som følge av feilbe­hand­ling hos profe­sjo­nelle behand­lere. Dette mener vi er urovek­kende. Derfor tar vi et viktig grep for en viktig bransje.

Vi her på SkinTALK kjenner bransjen godt. Vi vet hvilke leveran­dører og klinikker som jobber seriøst og som setter sin ære i å levere resul­tater med høy kvalitet.

Sammen med disse aktørene skal vi jobbe for å bygge et solid tillits­for­hold mellom oss og dere som kunder og brukere.

Det er ikke vår oppgave å opptre som en forbru­ker­rap­port, men å presen­tere behand­linger og produkter som har effekt, slik at du blir bedre rustet til å gjøre valg som gir deg valuta for pengene. Du skal føle deg trygg på at det du leser om på denne siden er veldo­ku­men­tert, og at de som uttaler seg er landets elitelag av hudte­ra­peuter og kosme­tiske sykepleiere.

Med dette ønsker vi deg velkommen som leser av SkinTALK
Bransjen trenger kunnskaps­rike og kritiske kunder!

Velkommen til skintalk.no

Finn din SkinTalk-klinikk her