Hårfjer­ning med voks i salong er ikke risiko­fritt. Et dobbelt­dypp er nok til å spre uønsket smitte fra en kunde til den neste.

Tekst: Randi Solstad,  Foto: Shutterstock

Ved hårfjer­ning med voks er det stor sjanse for at hudceller, sebum­rester, blod, hår og bakte­rier røskes av sammen med voksen. Det skal bare et dobbel­dypp til for å spre uønsket smitte fra en kunde til den neste.

Kan gi herpessmitte

Smitte­fare ved voksbe­hand­ling er et velkjent problem, men heldigvis har de aller fleste som tilbyr hårfjer­ning med voks gode hygie­niske rutiner.

Vi råder deg likevel til å kreve høy hygie­nisk standard hvis du skal vokse bort hår i en salong. En beholder med voks er nemlig en bakte­rie­bombe som kan spre smitte av for eksempel herpes, HIV og Hepatitt A. Det skal bare ett dobbelt­dypp til for å tilføre voksen virus og bakte­rier som kan smitte nestemann.

Dette fant engelske helse­myn­dig­heter ut for noen år siden, da de tok stikk­prøver i en rekke salonger og fant bakte­rier i svært mange voksbeholdere.

Årsaken til at de utførte bakte­rie­testen, var at en rekke voksne kvinner i en bydel i London fikk herpes­ut­brudd uten at de hadde hatt seksuell kontakt. Helse­myn­dig­he­tene sporet raskt smitten tilbake til skjønn­hets­sa­longen, og smitten ble funnet i voksbøtten. Da myndig­he­tene bestemte seg for å sjekke bakte­rie­for­hol­dene i en rekke andre salonger, endte det med at mange av dem ble stengt på stedet.

God hygiene er viktig

I salon­gene oppbe­vares voksen i en beholder som har en tempe­ratur på cirka 70 grader. Voksen koker sjelden. For at bakte­rier skal forsvinne må voksen koke i minst fem minutter.

Selv om de aller fleste som tilbyr hårfjer­ning med voks her i landet er svært påpas­selig med å bytte spatel for hvert dypp, kan det forekomme forglem­melser. Det skal bare ett dobbelt­dypp til for å tilføre voksen virus og bakte­rier som kan smitte nestemann.

Verstingen er likevel rulle­voks. Når voksen påføres, går både svette, hudceller og noen ganger hår inn i behol­deren etter hvert som den ruller rundt. Så selv om du får et nytt rulle­hode, kan det likevel ligge bakte­rier fra forrige kunde igjen i behol­deren. Heldigvis har de fleste klinikker gode hygiene­for­hold, og de seriøse klinik­kene som bruker rulle­voks tilbyr derfor en ny beholder til hver kunde.

Hva kan du så gjøre for å unngå smitte? 

Be gjerne om en ny voksbøtte, og forsikre deg om at salongen alltid bruker en ny spatel. Bruker klinikken rulle­voks bør du be om en ny beholder.

Sjekk­liste for god hygiene:

  1. Terapeuten skal alltid bruker engangshansker
  2. Terapeuten skal alltid rense hudom­rådet med antibac før voksen legges på
  3. For hver påføring skal spatelen kastes og en ny spatel skal dyppes i voksbøtten

Tegn på at noe er galt

Det er normalt å få røde prikker i huden etter hårfjer­ning med voks fordi hårsek­kene er åpne og hovne. Disse går som regel bort etter noen timer. Blir du derimot rødflam­mete, er det et sikkert tegn på at du er utsatt for uønskede bakte­rier. Da bør du oppsøke en hudlege.