Vi er Norges første dagspa og har høy kompe­tanse innen hud og kropp – med fokus på helse.

Vi er gode på massasje og utfører rene velvære­be­hand­linger, klassiske massa­sjer, idretts­mas­sasje og trigger­punkt­mas­sasje. Våre dyktige terapeuter har lang erfaring, og vi tilbyr egne kropps­helse­pro­grammer som vi tilpasser indivi­duelt. Der benytter vi det siste innen maskin­be­hand­ling i kombi­na­sjon med kropps­be­hand­linger og kostholdsveiledning.

Vi har også høy kompe­tanse inne hudpleie, hårfjer­ning og fotpleie. Vi bruker kun de beste produk­tene fra ledende leveran­dører innen både økolo­giske serier og hudfor­bed­rende programmer med cosme­ceu­ti­cals og apparater som diamant­sli­ping, micro­ne­ed­ling og kjemiske peelinger.

Og som et av Norges beste dagspa tilbyr vi selvføl­gelig en rekke Spa-pakker hvor vi kombi­nerer de ulike ansikts- og kropps­be­hand­lin­gene på en måte som gir deg som kunde en velvære­opp­le­velse du sent vil glemme.

Finn din SkinTalk-klinikk her