Den beste måten å ta vare på huden er ved regel­messig dyprens. Dette er behand­lingen som alle kan ta, uansett alder.

Tekst: Anne Berit Eide.

Etter 25 år som hudte­ra­peut har jeg jobbet med mange kjente hudpleie­se­rier og utført mange spesial­be­hand­linger for å hjelpe mennesker som har utford­ringer med huden sin. Jeg har også arbeidet med antiald­rings­be­hand­linger som regnes som det ypperste innen moderne estetisk hudfor­bed­ring, og i klinik­kene våre arbeider vi med injek­sjoner, micro­ne­ed­ling, spesial­ap­pa­rater og mye mer.

Likevel vil jeg slå et slag for en klassisk dyprens – alle behand­lin­gers mor og kanskje den viktigste av dem alle. Dette er verdens vanligste og mest grunn­leg­gende behand­ling som alle klinikker har på menyen sin, og som alle hudte­ra­peuter, spate­ra­peuter og kosme­tiske sykepleiere må kunne.

Som erfaren hudte­ra­peut mener jeg at det beste du kan gjøre for huden din er å gi den en regel­messig dyprens. Det er som med trening. Muskler er fersk­vare og må holdes ved like. Det samme er huden, så regel­messig hud-trim, kombi­nert med gode hjemme­plei­eru­tiner, vil bidra til sunn og flott hud.

Jeg har kunder som har utført denne behand­lingen regel­messig fra 20 års alderen, og som 30 år senere har en nydelig sunn, glødende og betydelig yngre hud enn alderen skulle tilsi. Så en hudpleie­be­hand­ling med rens, riktig tilpasset eksfo­lie­ring, fjerning av sorte prikker og talg i porene med påføl­gende massasje, fuktbe­hand­ling og nærings­til­førsel, vil i tillegg til å gi deg en god følelse, også bidra til at huden din vedli­ke­holdes optimalt.

Og ikke minst! Huden respon­derer bedre på andre og mer avanserte antiald­rings­be­hand­linger når den er ren og fri for døde hudceller og talgopphopninger.

Så har du planer om å starte på en spesial­be­hand­ling, vil én eller to klassiske ansikts­be­hand­linger med dyprens i forkant gi huden en skikkelig kickstart, og resul­ta­tene av spesial­be­hand­lingen kommer raskere.

 

En klassisk dyprens passer begge kjønn i alle aldre. Både kvinner og menn, gutter og jenter. Behand­lingen går ut på følgende:

Konsul­ta­sjon

En ansikts­be­hand­ling begynner alltid med konsul­ta­sjon. Vi spør blant annet om medisin­bruk, aller­gier og tidli­gere behand­linger. Dette for og sikre at vi kan arbeide trygt og godt uten at du får hudreaksjoner.

Rens

Det første trinnet er grundig rens i to omganger med et rense­pro­dukt som er tilpasset din hudtype. Dette kan være en gel, en olje eller en kremba­sert rens.

Hudana­lyse

Ut i fra en hudana­lyse finner vi ut om du har tørr, fet, kombi­na­sjonshud, sensitiv eller normal hud. Vi analy­serer også hudtil­standen. Om du har kviser, hudormer, aldrings­tegn, dehydre­ring og solskader. Når huden er nøye under­søkt og analy­sert vil behand­leren velge ut riktige produkter og behand­lings­pro­se­dyre tilpasset din huds behov.

Eksfo­lie­ring

Her bruker vi enten en mekanisk eller kjemisk peeling. Mekaniske peelinger har en ”kornete” konsis­tens som gnir bort døde hudceller. Ofte kombi­neres mekanisk peeling med damp. I kjemisk peeling benyttes enzymer og/eller syrer for å fjerne overflø­dige hudceller.

Utklem­ming

Dette er dybde­ren­sing av porene hvor vi fjerner komedoner (sorte prikker) og overflødig talg. Dette er vi trent på å utføre, og tilpasser trykk og hvor mye vi kan rense i forhold til hva huden tåler. Klemming er noe du IKKE bør gjøre selv da det lett gir arrdannelse.

Lymfe­dre­nasje og optima­li­se­ring av blodsirkulasjonen

Ved hjelp av spesi­elle massa­sje­tek­nikker økes så sirku­la­sjonen i blod- og lymfe­baner. Blodets oppgave er trans­port av nærings­stoffer og oksygen, lymfen sørger for at avfalls­stof­fene fraktes ut. Under massa­sjen brukes kremer med nærende virke­stoffer tilpasset din hud.

Avslut­tende maske

Det legges på en nærende og beroli­gende maske, ofte avkjø­lende for å roe huden etter behandlingen.
NB: Det er også mulig å oppgra­dere behand­lingen med spesial­masker og konsen­trater. Behand­lingen varer i 60 minutter

Gode råd

Du vil også få råd om hvordan du best kan ta vare på huden din. En ansikts­be­hand­ling som dette fungerer best når den er en del av et pågående program.

Og det lille ekstra … når du først er hos en profesjonell …

  1. Benytt anled­ningen til å forme bryn og farge vipper og bryn.
  2. For ekstra velvære: Unn deg en rygg- og nakkemassasje.

Finn en erfaren og serti­fi­sert behandler. Alle våre samar­beids­part­nere er spesialister.

Finn din SkinTalk-klinikk her