I våre klinikker får vi mange spørsmål om hud og behand­linger, og hva våre kunder oftest gjør hos oss. I ukene fremover vil vi derfor presen­tere arbeids­dagen til noen av våre hudte­ra­peuter, kosme­tiske sykepleiere, massører og andre behand­lere. Først ute er to av terapeu­tene ved Oslo Hudpleieklinikk:

May Britt Morad Oslo Hudpleieklinikk, hud

May Britt Morad

May Britt Morad er Hud- og Autori­sert fotte­ra­peut i Oslo Hudpleie­kli­nikk – Major­stua. Hun har vært i yrket i 25 år og stortrives i jobben.

Ingen dager er like og arbeids­opp­ga­vene er svært varierte. Enkelte dager har jeg bare fem behand­linger, mens andre dager kan jeg ha ti. Dagen i dag har vært forholdsvis rolig og variert, sier hun.

May Britt jobber også hele dager i klinikk­bu­tikken og forteller at dette er svært hygge­lige dager. Hun veileder kunder som av mange grunner ikke ønsker behand­ling, men som gjerne vil bruke profe­sjo­nelle produkter. Hun infor­merer også behand­lings­kun­dene om supple­rende produkter til hjemme­bruk, og sørger for at kunder som kommer innom for å få vite mer om de forskjel­lige behand­lin­gene, får den infor­ma­sjonen de trenger.

Hudana­lyse

Dagen startet med en 3D Skinskan­ning hudana­lyse hvor vi satte opp et hudpro­gram og en behand­lings­plan. Dette var en ny kunde – en dame i midten av 40-årene med typisk solskadet hud. Hun skal starte på hjemme­pro­dukter, så vi satte opp en time til en kjemisk peel om to uker. Etter denne behand­lingen ser vi på videre behand­lings­plan i klinikk og hjemme.

Hårfjer­ning med laser

Så hadde jeg en IPL hårfjer­ning laser­be­hand­ling. Kunden, en kvinne på 35 år var her på sitt andre besøk for å fjerne hår i bikini­linjen. Hun var lei av voks, hårfjer­nings­kremer og barbe­ring. Stikking og kløing ved gjenvekst var en evig plage. Hun har nå vært her tre ganger og det ser lovende ut med en hårfri sommer. Hvor mange behand­linger en kunde trenger avhenger av hårveksten, tykkelsen og fargen på hårene.

Skinskan­ning

Min neste kunde var en ung jente på 16 år som ønsket konsul­ta­sjon og 3D skinskan­ning hudana­lyse. Hun hadde et hissig akneut­brudd. Vi tok en samtale og jeg fikk kartlagt litt hva hun gjorde med huden sin hjemme. Så snakket vi om viktig­heten av riktig kosthold og gode hudplei­eru­tiner. Vi satte opp et hudpro­gram som hun skulle følge nøye hjemme. I tillegg så jeg at hun klemte mye på huden, noe jeg strengt sa at hun ikke måtte gjøre. I tillegg til hudpleie­pro­duk­tene hun skulle bruke hjemme, viste jeg henne også hvordan hun kan dekke akneut­brud­dene med beten­nel­ses­hem­mende makeup, og hvordan hun kan ha en god hudhygiene.

Vi ble enige om at hun skal komme til dyprens en gang i måneden, og deretter få oppføl­ging på videre behandling.

Skin-coach May Britt Morad, hud

May Britt Morad, Oslo Hudpleieklinikk

Hydra­fa­cial

Deretter utførte jeg en Hydra­fa­cial-behand­ling på en kvinne i midten av 30 årene. Jeg har anbefalt henne fire til seks behand­linger fordi hun trenger et kickstart etter en lengre sykdoms­pe­riode som har gjort huden hennes tørr, gusten og livløs. Nå har vi kommet til tredje behand­ling, og det har virkelig gjort susen. Huden er glatt og myk på overflaten og har, det vi hudte­ra­peuter sier, en god gjennom­blød­ning i huden. Dvs. en frisk hud med god mikro­sir­ku­la­sjon og god lymfe­dre­nasje. Det at hun har et godt hjemme­pro­gram er jo også svært viktig.

Dyprens

Dagens femte kunde var en mann på 45 år. Han var sendt hit av sambo­eren som er en fast kunde av meg. Hun mente han trengte å komme i gang med en hudplei­eru­tine. Han var litt oljete i huden og hadde litt irrita­sjon i skjegget i forbin­delse med barbe­ring. Han ville ha tips og råd til hva han kan gjøre med det. Jeg utførte en klassisk dyprens for å vise hvordan en vanlig ansikts­be­hand­ling foregår. Jeg satte også opp et enkelt behand­lings­pro­gram som ikke er så vanskelig å overholde, og som han skal begynne med hjemme. Vi ble enige om en oppføl­gings­time om fem uker.

Klassisk hudpleie­be­hand­ling

Siste kunden i dag var en som har gått fast hos meg i 20 år. Det er en aktiv dame på 67 år som kommer jevnlig for å holde huden ved like. Hun ønsker en velstelt hud som ikke blir tørr og rød ved den minste utford­ring. Noen rynker plager henne ikke. Vi gjør en klassisk hudpleie­be­hand­ling hvor jeg fjerner døde hudceller med en tilpasset peeling, renser porene godt for sorte prikker, bruker strøm og tilfører huden masse fukt og virke­stoffer. Behand­lingen setter i gang sirku­la­sjonen, øker oksygen­opp­taket i huden og får frem masse glød. I tillegg til dette fjerner jeg litt hår på overleppe og hake, farger og former bryn og farger vipper. Hun får med seg nærende og beskyt­tende produkter til hjemme­bruk og vi setter opp en ny time før 17. Mai.
Iren Grønnerud Oslo Hudpleieklinikk, hud

Iren Grønnerud

Iren Grønnerud er Kosme­tisk derma­to­lo­gisk sykepleier og jobber ved Oslo Hudpleie­kli­nikk – Grünerløkka.

Iren jobber med alt i fra IPL laser­be­hand­linger for fjerning av hår, pigment og sprengte blodkar til hudpleie­be­hand­linger, kjemisk peeling, mikro­ne­ed­ling, injek­sjons­be­hand­linger og hudskan­ninger. Hun har en spennende og variert dag og trives veldig godt i jobben sin.

– Jeg elsker jobben min. Ikke minst varia­sjonen i hva slags arbeid jeg utfører, og de forskjel­lige mennes­kene jeg møter. For meg er dette drømme­jobben. Det er så givende å få tilbake­mel­ding fra fornøyde kunder, sier hun.

Hun forteller at arbeids­ti­dene er svært varierte og at hun ofte begynner i ett-to tiden og jobber til klokken åtte.

– Mange kommer til våre klinikker etter jobb og da må vi være tilstede. Jeg er der gjerne en halvtime før for å forbe­rede meg på dagen. I mellom de forskjel­lige behand­lin­gene går det også litt tid til å klargjøre for neste kunde, skrive i journal, ta notater og følge opp kunder, sier hun.

Hårfjer­ning i bikinilinjen

Dagens første kunde hadde bestilt IPL hårjer­ning Laser­be­hand­ling i bikini­linjen. Dette er en kort behand­ling på 30 minutter. Kunden, som har vært her et par ganger før, var plaget med inngrodde hår etter voksing. Dette er et vanlig problem fordi hår lett kan brekke under voksbe­hand­ling og bli liggende å tette utgangen slik at nye hår vokser innover. Ofte dannes det puss og beten­nelse, noe som både er vondt og skjem­mende. Kunden min fikk kjempe­ef­fekt etter bare én IPL-behand­ling, og har nå vært hos meg tre ganger. Det er mulig at hun må ha en ny behand­ling etter en tid, men akkurat nå ser det svært bra ut.

Tørr hud og antiage

Kunde nummer to var en dame i førti­årene med svært tørr hud. I tillegg til hudbe­hand­ling, ville hun farge vipper og forme og farge bryn, ha massasje av nakke, ansikt og hodebunn. Hun var ny kunde hos oss, så jeg startet med og gå igjennom hjemme­pleien hennes og analy­sere hudtypen og hudtil­standen. Hun fikk en Dehydrert skinboost-behand­ling som startet med en mild kjemisk peeling etter­fulgt av innslus­ning av fukt. En dehydrert skinboost går i hovedsak ut på å få bort døde hudceller, få en god dyprens og fuktbe­hand­ling. Etter behand­lingen la jeg litt beskyt­tende makeup på henne, og hun var Ready To Go! Ny avtale for 3D Skinskan­ning hudana­lyse ble gjort før hun gikk.

Behand­ling av arr etter akne

Jeg jobber med en mannlig kunde som har aknearr, og han kom til første mikro­ne­ed­ling-behand­ling i dag. Han har tidli­gere gjort en kjemisk peeling for å fjerne døde hudceller og gjøre huden mer motta­kelig for mikro­ne­ed­lingen. Jeg ser at han nå har en mye mer vital hud som vil få det beste ut av behand­lingen med Micro­ne­ed­ling. Jeg har satt opp et behand­lingsopp­legg hvor han skal få en kombi­na­sjon av filler med Juvederm og mikro­ne­ed­ling. Han gjør fem mikro­ne­ed­linger med skinpen og får injisert juvederm i aknear­rene imellom. I tillegg har han ett hjemme­pro­gram som han er svært god på og følge.

Iren Grønnerud Oslo Hudpleieklinikk av Marte Brennbakken, hud

Iren Grønnerud, Oslo Hudpleie­kli­nikk. Foto: Marte Brennbakken

Behand­ling av sinnarynke

Kontroll på botulinum toxin A. 15 min. Det er inklu­dert hos oss at når du tar en behand­ling med botulinum toxin, så setter vi opp en kontroll­time etter to uker for å se om alt er bra, eller om du trenger en touch-up. Denne kunden har en veldig sterk glabella (sinna­rynke), så vi satte litt mer botulinum toxin for å glatte den ut. Hun er også plaget med hodepine og opplever at det blir mye bedre etter behand­lingen. Hun er fast kunde hos meg , så da har jeg god kontroll over hva som gjøres og hvor ofte. Det liker jeg.

Filler­be­hand­ling med Juvederm

Neste kunde ønsket et såkalt ”punkt­løft” med filler. Det går ut på å legge filleren på strate­giske punkter i ansiktet for å løfte og stramme opp huden. Dette er en dame på 40 som aldri før har vært i hudpleie­kli­nikk, og som sier at aldrings­teg­nene kom så brått, nærmest ”over natta”. Og de gjør jo det. Man eldes ikke gradvis, pent og ryddig. Det kommer fort. Hun har bestemt seg for at hun nå virkelig skal priori­tere huden sin, og har satt i gang et ZO Skin Health hudpro­gram som er ganske omfat­tende, men som gir svært gode resultater.

Rynker og pigmentflekker

Etter det hadde jeg en 3D Skinskan­ning hudana­lyse på en helt ny kunde. En dame i midten av førti­årene som er plaget med aller­gier og som hadde en del solskader i form av rynker og pigment­flekker. Hun har aldri brukt produkter med aktive ingre­di­enser på huden, kun veldig skånsomme kremer fra apoteket. I tillegg er hun et frilufts­men­neske. Blant annet sykler hun til og fra jobb hver dag og er veldig ekspo­nert for UV-stråling og forurens­ning. Vi ble enige om at hun skal komme tilbake til et behand­lingsopp­legg og begynne på et hudprogram.

Kjemisk peeling

Deretter hadde jeg en EAPRO-peeling på en 27 år gammel kunde som hadde solt seg mye og fått store solskader i huden. Hun har gått på hjemme­pro­gram og kur med jevnlige peelinger, og fått en nydelig, jevn og porse­lens­aktig hud.

Rynker i pannen

Dagens siste kunde kom for rynker i pannen. Dette er kunde som kommer regel­messig og tar ett område med botulinum toxin A av gangen fordi hun ikke liker å bli så stiv og mimikk-løs. Så om åtte uker kommer hun tilbake for å ta området rundt øynene.

Finn din SkinTalk-klinikk her