Kjemisk peeling er en ypperlig hudfor­bed­rende behand­ling, som virkelig kan rydde opp i huden din, eller ”sette klokken 10 år tilbake”. Men ikke bruk den ukritisk. Overdriver du kan du risikere at huden ikke tåler behandlingen.

Tekst: Randi Solstad. Foto: Shutterstock.

Kjemisk peeling jente SkinTalkSStadig flere klinikker tilbyr kjemisk peeling. Dette er en effektiv behand­ling som kan gi en rask hudfor­bed­ring hvis den blir utført riktig med et personlig tilpasset program.

Men det er viktig å ikke overdrive. Gjentatte kjemiske peelinger, eller kjemisk peel på en allerede svekket hudbar­riere, kan faktisk gjøre vondt verre. Det kan føre til at huden blir dehydrert (uttørket), noe som gjør den blank, stram og sensitiv. Behand­lingen passer heller ikke for alle, så vurderer du å gjøre en kjemisk peel, bør du oppsøke en klinikk med erfarne og kunnskaps­rike terapeuter for en grundig hudana­lyse og intervju. For som ved alle typer hudfor­bed­rende behand­linger må også en kjemisk peel tilpasses både hudtyk­kelsen, hudtypen, hudpro­blemet og livsstilen din.

Hva er kjemisk peel?

En kjemisk peel går ut på å skape en kontrol­lert skade i huden slik at den begynner å reparere seg selv. Enkelt forklart så ryddes det opp i det ytterste hudlaget slik at de øverste døde hudcel­lene, som ligger i ” klumper og hauger”, fjernes med stabi­li­serte frukt­syrer, melke­syrer og A‑vitaminsyrer i ulike styrker.

Når disse syrene løser opp det overflø­dige døde hudcelle­laget, som egentlig har til oppgave å beskytte huden mot ytre påvirk­ninger, vil virke­stof­fene trekke ned i de dypere hudla­gene og booste cellene til å fornye seg selv. Etter hvert som det døde hudcelle­laget flasser av, blir også huden i denne perioden mer sensitiv, og risikoen for beten­nelser og pigment­skader øker. Derfor er det veldig viktig å etter­be­handle huden med hjemme­pro­dukter som bygger opp hudbar­rieren igjen. Disse bør inneholde antiok­si­danter og ikke minst: Bruk alltid høy solfaktor på dagtid!
Kjemisk peeling, kvinne, SkinTalk

Kan gjøre huden opptil 10 år yngre

I følge profe­sjo­nelle hudte­ra­peuter og kosme­tiske sykepleiere er én kjemisk peel alene ikke nok for å få en langvarig hudfor­bed­ring. Du kan tenke deg at en kjemisk peel er som en time hos personlig trener. Du setter i gang en prosess, men vil ikke få resul­tater på sikt dersom du ikke fortsetter på egen hånd. Derfor bør du alltid kombi­nere behand­ling i klinikk med spesial­pro­dukter til hjemme­bruk. Autori­serte terapeuter kan gi deg et hudpro­gram, tilpasset din hudtype, for å fremskynde prosessen frem mot en friskere hud.

Med tålmo­dighet og riktig tilpasset behand­ling kan du oppnå fantas­tiske resul­tater som kan gjøre huden din opptil 10 år yngre.

Sol, stress og dårlig livsstil kan påvirke resultatet

Vi vet at 80–90 prosent av hudens aldring skyldes ytre påvirk­ning fra sol og dårlig livsstil. Så om du tar en kjemisk peel for å få bedre hud, hjelper det lite dersom du sluntrer unna med solbe­skyt­telse, eller er storrøyker og spiser usunt. Vi vet også at stress og dårlig søvn påvirker hvordan huden vil komme til å reagere på en behand­ling. Har du for eksempel tidli­gere tatt en kjemisk peel, uten store reaksjoner, kan en uke med stress og dårlig søvn faktisk føre til at du får sterkere bivirk­ninger enn du er vant til.

Ikke alle kan ta kjemisk peel

Er du gravid eller går du på medisiner som blant annet tetracyk­liner, isotre­ti­noin og kortison, må du ikke ta en kjemisk peel. Heller ikke hvis du nylig har fjernet hår med voks, har fått behand­ling med laser, er operert eller har tatt fillere. Hvis du tidli­gere har hatt en kraftig reaksjon på peelinger, bør du også unngå det. Det samme gjelder deg som har asiatisk hud. Syrene kan nemlig skape pigmentforstyrrelser.

kjemisk peeling, gutt, SkinTalk

Kjemisk Peeling er også en behand­ling stadig flere menn benytter seg av.

Finn din SkinTalk-klinikk her