Vi er et kompe­tanse­senter på hudhelse og kostholds­re­la­terte hudproblemer.

Ønsker du en fresh-up behand­ling til en spesiell anled­ning? Trenger du råd om hvordan du kan holde huden din ung og frisk? Eller ønsker du en plan og et behand­lingsopp­legg for å løse hudpro­blemer og rever­sere hudald­ring og rynker? Hos oss får du den hjelpen du trenger. Våre terapeuter er eksperter på å avdekke årsaken til hudpro­blemer som akne, eksem og rosacea. Ofte har slike hudpro­blemer en sammen­heng med matin­to­le­ranser og en dårlig funge­rende tarm og avgift­nings­ka­pa­sitet. Dette har vi eksper­tise til å avdekke.

Siden oppstarten i 1998 har vi holdt oss konti­nu­erlig oppda­tert på ny forsk­ning og nye gode metoder, og har derfor mye tilgjen­gelig tekno­logi i form av apparater som er utviklet for å kunne norma­li­sere hudfunksjoner.

Vår styrke er et høyt kompe­tanse­nivå, og at vi om nødvendig, jobber sammen om å finne gode løsninger.

Finn din SkinTalk-klinikk her