Vi holder oss konstant oppda­tert på siste nytt innen hudfor­bed­ring, og gir deg den kunnskapen du trenger for å få optimal hudkvalitet.

Helt siden vi åpnet vår første klinikk i 1990 har vårt hoved­fokus alltid vært å finne frem til de mest veldo­ku­men­terte behand­lings­me­to­dene og hjemme­be­hand­lin­gene som gir deg optimal velfun­ge­rende, vital og frisk hud. I vår klinikk­bu­tikk finner du inter­na­sjo­nalt anerkjente hjemme­pleie­pro­dukter og infor­ma­sjon om behand­linger som passer for deg.

Våre dyktige hudte­ra­peuter, fotte­ra­peuter og kosme­tiske sykepleiere er hele tiden oppda­tert på det siste innen produkter, behand­linger og hudfor­bed­rings­me­toder som kan gi deg en sunn og flott hud. Og ikke minst: Vi deler kunnskapen om dette med deg! Vi tror at jo mer du vet om din egen hud, jo flottere blir den.

Velkommen til oss. La oss sammen bli kjent med huden din.

Finn din SkinTalk-klinikk her