Hudleger sier ofte at den beste solkremen for deg er den du faktisk bruker. Dessverre er det ikke alltid slik. For å sikre deg det beste til din hud, bør du få eksperthjelp.

Tekst: Randi Solstad Foto: Jon Gorospe

Solen har en fantas­tisk livgi­vende virkning på kroppen. Bortimot nitti prosent av all D vitaminet som tas opp i kroppen kommer fra solen. Mangel på vitamin D kan føre til en rekke lidelser. Blant annet benskjørhet, reuma­tisme, hjerte-karsyk­dommer, depre­sjoner og generelt dårlig immun­for­svar. I følge kreft­fors­kere er ti-tyve minutter i solen hver dag uten solkrem sunt for oss. Utover det, må huden smøres godt.

– Overdreven soling ødelegger hudens eget økosystem og bidrar til tidlig hudald­ring og hudkreft, så valg av riktig beskyt­telse er avgjø­rende for hvor store skader vi utsetter huden for, sier Anne Berit Eide i Oslo Hudpleieklinikk.

Hun forteller at det er et mangfold av solkremer som lover optimal beskyt­telse. Ikke alt er like bra, og mange av kremene inneholder også allergi­frem­kal­lende og sensi­ti­vi­se­rende stoffer.

Kjøp kvali­tets­pro­dukter

– Det finnes en rekke gode produkter i hudpleie­kli­nikker som er både pleiende, repare­rende og ikke minst; behage­lige å ha på, sier hun og foreslår at du tar turen innom en hudpleie­kli­nikk og kjøper solkremer til ansikt og kropp som er tilpasset hvilke solfor­hold du skal oppholde deg i. Skal du på fjellet eller seile? Skal du på byferie? Eller bare ligge i strand­kanten? I en hudpleie­kli­nikk vil du få råd av terapeuter som kan vurdere hud, og som ut i fra en hudana­lyse vil kunne anbefale den beste kremen tilpasset din hudtype, sier hun.

Tips til sikker soling

Her er noen grunn­leg­gende regler du bør følge for å holde huden frisk og beskyttet:

Bruk en bredspektret solkrem som beskytter mot både UVA, UVB og infra­røde stråler (IR). IR-stråling utgjør over femti prosent av all solstrå­ling og trenger dypere ned i huden. Disse strålene kan, i tillegg til å fremskynde hudald­ring, skape beten­nelser i huden og skade cellenes DNA. Mange av solpro­duk­tene som selges i hudpleie­kli­nikker har beskyt­telse mot IR-stråler.

Ekspert­rådet er at du bruker minst SPF 30. Dette gir deg over 90 prosent beskyt­telse mot UVA/UVB-strålene. I følge Eide må du ikke tenke at SPF 50 gir nesten dobbelt så høy beskyt­telse som 30. Hun forteller at det jobbes inter­na­sjo­nalt med en felles skalering.

– I Australia var det inntil 2013 ikke tillatt og selge solkremer med høyere faktor enn 30+. Dette fordi forbru­kerne ikke skulle tro at 50 gir så veldig mye bedre beskyt­telse, sier hun og legger til at graden av beskyt­telse gir deg en pekepinn på er hvor lenge du kan oppholde deg i solen uten og bli brent.

– Har du for eksempel svært lys hud, kan 10 minutter under sterk sol være nok til at du blir brent. Smører du deg med SPF 30, kan du være i solen 30 ganger lengre, altså i 300 minutter (5 timer) før du blir brent. Med faktor 50 kan du kanskje plusse på 10 prosent ekstra tid. Men i og med at man svetter, anbefales det å smøre seg annen­hver time og etter hver gang du har badet. Sørg også for å bruke nok krem. Cirka to spise­skjeer til ansikt og kropp, og sjekk utløps­da­toen på solkremen. Det er ikke sikkert at den er harsk, men filtrene kan være forringet om utløps­dato er oversteget, sier hun.

Unngå tette porer og solkviser. Bruk alltid en egen solbe­skyt­telse til ansiktet. Gjerne i samme merke som dine daglige hudpleie­pro­dukter. Flere av de profe­sjo­nelle merkene har egne solkremer til ansikt som inneholder både beskyt­tende og DNA-repare­rende ingre­di­enser, og som ikke tetter porene.

Vær kritisk til solspray. Det er vanskelig å få jevn påføring. Dessuten tror enkelte forskere at å puste inn partikler fra solsprayen kan være helse­ska­delig for lungene dine. Har du solspray anbefaler de at du først sprayer i hendene før du smører deg inn. På den måten unngår du å puste inn partik­lene, og du sikrer en jevn påføring på huden.

Begrens tiden du er i solen. Ta deg gjerne noen opphold i skyggen når UV-strålingen er som sterkest mellom klokken 11 og 15.

Bruk vannav­stø­tende krem når du er på badeferie. Hvis det står på etiketten at solkremen er vannav­stø­tende, skal den fortsette å virke i 40 – 80 minutter etter at du har blitt våt. Men hvert produkt har sitt eget vannmot­stands­nivå, så les etiket­tene og følg instruk­sjo­nene for hvor ofte du skal gjenta påføringen.

Beskytt ansikt og øyne. Bruk en bredbremmet solhatt og solbriller som blokkerer UV-strålene. Har du lett solbrente områder på kroppen bør disse dekkes med klær.

Barn under ett år bør ikke være i solen. Dekk dem til med solhatt, lette klær og hold dem i skyggen.


Nyt solen og bruk solvett!

God ferie!