Botox er blitt vanlig og svært populært. Stadig flere kvinner og menn benytter seg av behand­lingen, og det er ikke lenger flaut å si at man bruker det.

Tekst: Randi Solstad. Foto/video: Jon Gorospe. 

Botox, SKINtalk, hudpleie, Oslo HudpleieklinikkMen selv om bruk av botox ansees som trygt, bør du ikke være ukritisk. Du bør vite hva denne kosme­tiske prose­dyren er, hva den kan gjøre for deg, og hvilke risikoer som er forbundet med bruk. For som med alle andre kjente merke­varer, dukker det opp kopier med dårli­gere kvalitet når etter­spør­selen øker. Og det finnes mange ukyndige behand­lere som gjerne gir deg behand­ling til redusert pris. For å være sikker på at du får riktig og lovlig behand­ling bør du alltid gå til en serti­fi­sert kosme­tisk sykepleier eller lege hvor du får en grundig konsul­ta­sjon først. Det er ikke alle som bør ta botox, og ting kan gå galt dersom du blir stukket i feil muskel.

I denne videoen har vi snakket med kosme­tisk sykepleier Turid Hulbak­lien som jobber ved Oslo Hudpleie­kli­nikk. Hun har jobbet med dette i snart 15 år og svarer her på noen av de vanligste spørs­må­lene hun får om botox.

Finn din SkinTalk-klinikk her