Før du bestemmer deg for å sette på vippe­ex­ten­tions skal du være klar over at du kan få skader på dine egne vipper dersom du velger en uerfaren og uprofe­sjo­nell behandler.

Tekst: Randi Solstad. Foto/video: Jon Gorospe.

VippeextentionsHvor mye sliter vippe­ex­ten­tions på egne vipper? Og hvordan bør du pleie vippene for å unngå perma­nente skader? Her får du vite alt du trenger for å redusere skadene.

– I utgangs­punktet sliter vippe­ex­ten­tions lite på vippene ved engangs påset­ting. Men gjør du det flere ganger over tid, vil det slite mer. Hvor mye, avhenger av hvordan du steller dem, men mye av slita­sjen og ødeleg­gel­sene kan også forhindres hvis den som utfører arbeidet har erfaring og er dyktig, forteller daglig leder i Look At Me – Skøyen, Tina Madeleine Næss.

Trenden har eksplodert

Trenden med å sette på vippe­ex­ten­tions har eksplo­dert det siste året.

– Nesten alle har det. Ikke bare de unge. Flertallet av våre faste kunder er faktisk over 40 år, og min eldste kunde er 70, sier Næss og legger til at nå før sommer­fe­rien har hun opptil 30 faste kunder som jevnlig kommer for å forlenge vippene sine.

Sørg for riktig tilpas­sede vipper

– Det viktigste for at du skal få et godt resultat er at den som utfører behand­lingen velger riktig type vipper som passer til dine egne natur­lige vipper. Velger man for tunge vipper kan det skade hårsek­kene og gi perma­nente skader. For mye lim er også en ekstra belast­ning som gjør at vippene blir for tunge og kan begynne å få feil vekst­ret­ning, for eksempel vokse nedover, sier hun.

Vær nøye med vask og rens.

Mange tror at man helst skal unngå vann mens man har vippe­ex­ten­tions. Det er feil. Det er utrolig viktig å vaske dem med varmt vann, eller et eget rense­middel, for å unngå at vippene blir fulle av skitt og bakte­rier, og i verste fall parasitter. Et godt tips for å bevare dem så lenge som mulig er å vaske dem med varmt vann hver dag. Alle hårsekker produ­serer sebum som er en olje som smører hårsek­kene. Blir ikke dette fjernet kan vippe­limet løsne raskere. Bruker du maskara, må du fjerne det med en spesial­rens tilpasset extentions.

Tina Madeleine Næss, Daglig leder i Look At Me – Skøyen

Tina Madeleine Næss, Daglig leder i Look At Me – Skøyen

Hvor ofte må jeg fylle på?

Det er veldig indivi­duelt hvor lenge vippene sitter. Det kommer an på hvor flink du er til å stelle dem og hvor god jobb terapeuten/vippeteknikeren har gjort. Hvis du liker å ha veldig tette vipper, trenger du sannsyn­ligvis påfyll hver andre til tredje uke. Ønsker du en mer naturlig look, kan det gjerne gå fire-fem uker mellom hvert vippepåfyll.

– I og med at løsvip­pene limes på dine egne, faller de også av sammen med den natur­lige øyevippen. Våre egne vipper fornyer seg ganske ofte og har i gjennom­snitt en vekst­syklus på tre-til fire uker. Med exten­tions merkes det godt når vippene faller av. Spesielt hvis du velger å ha de tette.

– Synlig­heten blir «større» da det oppstår et «hull» eller brå overgang siden vippe­ex­ten­tions er tykkere, lengre og mørkere enn dine natur­lige vipper, sier Næss.

Serum og spesialmaskara

Det finnes pleie­pro­dukter som brukes under- og etter vippeextentions.

Det finnes også pleiende maskara som kan brukes under og etter exten­tions. Spør din vippe­tek­niker om hvilke pleie­pro­dukter du bør bruke.

Hvor stor er risikoen for å få en aller­gisk reaksjon?

Hvis du opplever en aller­gisk reaksjon, er det dessverre alltid limet du vil reagere på. Næss forteller at det var en oppblus­sing av aller­giske reaksjoner i fjor fordi noen av limene inneholdt det allergi­frem­kal­lende stoffet, MI. Dette er nå forbudt i Norge og EU, og det er svært sjelden at vi ser aller­giske reaksjoner i dag.

– Er du likevel usikker på om du kommer til å tåle limet, anbefaler jeg at du tar en patch test av limet før du tar vippe­ex­ten­tions for første gang for å se om du er aller­gisk mot det.

Hvordan få egne vipper tilbake etter extentions?

Etter en lengre periode med vippe­ex­ten­tions vil vippene bli noe skjørere og kortere. Så når du bestemmer deg for å gå tilbake til dine natur­lige vipper er det smart å bruke et vippe­serum som styrker vippene og får dem til å vokse raskere. Dette kan du begynne på etter at du har tatt ditt siste påfyll med exten­tions. Bruk også en mineral mascara, eller en spesial­mas­kara til vippe­ex­ten­tions, da disse ikke sliter unødig på vippene. Etter bare noen uker vil dine natur­lige vipper ha vokst seg fine igjen.

Tips:

For å gjøre overgangen fra exten­tions til natur­lige vipper litt mindre synlig, anbefales LVL vippe­løft, som gir en bøy på de natur­lige vippene inntil de faller av og det kommer nye. Da må du gjenta behandlingen.

Vær kritisk. Det er de vippene du i utgangs­punktet har som avgjør hvor lange eller tykke exten­tions du kan få. En seriøs vippe­tek­niker vil ikke sette på vipper som skader dine egne. Det er ikke sikkert du skal ha de samme vippene som din venninne.

Billig er ikke alltid bra. Prisen indikerer kvali­teten på både vipper og lim.

Velg en seriøs klinikk med et godt rykte og gode hygie­neru­tiner. Og pass på at den som utfører det er erfaren og har utført behand­lingen mange ganger. Ofte har de profe­sjo­nelle klink­kene egne behand­lere som sitter bare jobber med vipper.

Finn din SkinTalk-klinikk her